Elavult, vagy nem telepített flashplayer!

Get Adobe Flash player

Óvoda - BEMUTATKOZÁS

 

 

 

 

Kőröstetétleni óvoda

 

 

Tágas, árnyas, füves udvarát sokféle mozgást biztosító játékeszköz teszi vonzóvá.

Az épületben két csoportban biztosítjuk az óvodai nevelést negyven gyermeknek.

A tornateremben lehetőség van a logopédiai, az egyéni fejlesztés és a hittan foglalkozások

megtartására.

Az óvónők közül két fő több mint harminc éves, két fő pedig tíz évnél több óvodapedagógusi

gyakorlattal rendelkezik.

 

2012. szeptember 01-től óvodai programunk fő feladata a keresztyén értékrend közvetítése a

3-7 éves korosztály számára.

 

Az óvodai nevelést az "Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel" alternatív program

alapján működtetjük. A program alappillére: az érzelmekre épít és a gyermekek esztétikai

tevékenységét, alkotó készségének fejlesztését hangsúlyozza.

Fő céljaink:

 Figyelembe vesszük, hogy a 3-7 éves korú gyermekek elsődleges tevékenysége a

játék.

 Az alapvető ismeretek elsajátítását projektrendszerű tanulással oldjuk meg. A tanulás

tervezése évszak projektekben történik, amelyben a hagyományőrzést előtérbe

helyezzük.

 A művészetek eszközeivel: mese-vers-dramatikus játék; ének-énekesjáték-

zenehallgatás; rajz-mintázás-kézimunka. A gyerekek képességeinek fejlesztését mikro

csoportos és frontális tanulás formában történik. Az általános ismeretek bővítését a

környezet tevékeny megszerettetésével érjük el. A felsorolt tevékenységi formákhoz

állandó helyet biztosítunk.

 Az óvoda és iskola jó együttműködésének kialakítása közös programokkal (szüreti

mulatság, bábszínház látogatás, Suli váró foglalkozások az iskolában), szakmai

konzultációkkal.

Copyright 2006-2018 Református Általános Iskola Kőröstetétleni Tagintézménye design by © Ceglédinfo
| A látogatók száma 2009.03.23-tól összesen: 128137 | Ebben a hónapban: 626 | Ma: 2 | jelenleg: 1 | Statisztika |