Elavult, vagy nem telepített flashplayer!

Get Adobe Flash player

Óvoda - ALAPÍTVÁNY

A CEGLÉDI REFORMÁTUS ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY

1 % Szja, APEH (NAV) adószámunk: 19185590-1-13


Alapítványunk kuratóriuma úgy döntött,2012-től, nem csak az iskoláink részére fogjuk az adományokból befolyt pénzt felhasználni, hanem a Bátori és Posta utcai óvodák céljaira is.2013-tól a Kőröstetétleni óvodát is.

A Ceglédi Református Iskoláért alapítvány, alapító okirata1992.december 8-án kelt és a Pest Megyei Bíróság 1993. február 15-én 5.PkA.62458/1992/4. sz. végzésével A. 2458/1992. sz. alatt nyilvántartásba vett. Az alapítvány ennek megfelelően önálló jogi személyiséggel rendelkezik.

Az alapítvány célja:
1. A Ceglédi Református Általános Iskola oktató-nevelő munkájának támogatása, a munka technikai, műszaki, anyagi feltételeinek javítása, új eszközök beszerzésének segítése.
2. A magas színvonalú nyelvtanítás és nyelvtanulás személyi és tárgyi feltételeinek megteremtésében való közreműködés, különösen a külföldi cserekapcsolatok kialakítása terén.
3. Képzőművészetek iránt érdeklődő gyermekek felkutatása, nyiladozó érdeklődésük ápolásának ösztönzése.
4. Tanulmányi versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás nyújtása, részvállalás a nyertesek díjazásában és jutalmazásában.
5. Iskolai és nem iskolai szervezésű kulturális, szabadidős programok támogatása (erdei iskolában való részvétel, tanulmányi kirándulások stb.)
6. Diák sportversenyek szervezésének segítése, a diákok jutalmazása.
7. Az egyházi nevelésre, a vallásos szellemben történő oktatásra való nyitással a lelki szabadság és az erkölcsi öntudat kibontakoztatása, az emberi méltóság alapfeltételeinek megteremtése.

A fenti célkitűzéseket az alapítvány kuratóriuma az elmúlt években a vállalt kötelezettségek szem előtt tartásával, Isten segítségével, valamint az iskola iránt rokonszenvezők támogatásával, sikerrel teljesítette.


2012-ben a kirándulásokra, táborozásokra, nyelvi ismeretek gyakorlására, 1.333.000.-Ft támogatást osztottunk ki. Ebből az összegből 818 óvodás, iskolás gyermeket segítettünk, hogy részt tudjanak venni a programokban.

Kérjük a ceglédi és Kőröstetétleni, kedves anyukákat, apukákat,keresztszülőket, nagyszülőket, ismerősöket, a református gyülekezetek tagjait és mindazokat, akik a fenti célokkal egyetértenek, 2013-ban is ajánlják fel személyi jövedelemadójuk 1%-át az Alapítványunk részére, hogy továbbra is tudjuk támogatni a gyermekeink programjait. Most már az óvodásokét is.


APEH (NAV) adószámunk: 19185590-1-13
Minden támogatást tisztelettel kérünk és köszönettel elfogadunk.


Szeretnénk elmondani, kedves Támogatóinknak, hogy alapítványunk nem költ saját fenntartására, a befolyt pénzeket kizárólag az alapító okiratban megfogalmazott célok érdekében használjuk fel.

Istvánfi Károly

Kuratóriumi elnök.

Feltöltés alatt...

Copyright 2006-2018 Református Általános Iskola Kőröstetétleni Tagintézménye design by © Ceglédinfo
| A látogatók száma 2009.03.23-tól összesen: 128166 | Ebben a hónapban: 655 | Ma: 31 | jelenleg: 1 | Statisztika |