Elavult, vagy nem telepített flashplayer!

Get Adobe Flash player

 

A CEGLÉDI REFORMÁTUS ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY


1 % Szja, APEH (NAV) adószámunk: 19185590-1-13Alapítványunk kuratóriuma, támogatja a ceglédi anya iskola, a Báthori utcai és Posta utcai óvodások a kőröstetétleni  iskolánk és óvodánk programjait.


2015-ben az alapítványunk, 1.540.500.-Ft-al támogatta az óvodáink és iskoláink gyermekeit, tanulóit( kirándulások, nyelvi táborok, lovaglás, színházlátogatás, képzőművészeti kiállítások stb.).

2015-ben a felajánlott, 1%-ból, 1.114.051.-Ft-ot utalt át a NAV az alapítványunk számlájára.

Köszönjük a felajánlásokat a gyermekek nevében, hiszen mi ebből tudjuk támogatni őket.

Szeretnénk elmondani, kedves Támogatóinknak, hogy alapítványunk nem költ saját fenntartására, a befolyt pénzeket kizárólag az alapító okiratban megfogalmazott célok érdekében használjuk fel.

 

A Ceglédi Református Iskoláért alapítvány, alapító okirata 1992.december 8-án kelt és a Pest Megyei Bíróság 1993. február 15-én 5.PkA.62458/1992/4. sz. végzésével A. 2458/1992. sz. alatt nyilvántartásba vett. Az alapítvány ennek megfelelően önálló jogi személyiséggel rendelkezik.

Az alapítvány célja:

  1. A Ceglédi Református Általános Iskola oktató-nevelő munkájának támogatása, a munka technikai, műszaki, anyagi feltételeinek javítása, új eszközök beszerzésének segítése.
  2. A magas színvonalú nyelvtanítás és nyelvtanulás személyi és tárgyi feltételeinek megteremtésében való közreműködés, különösen a külföldi cserekapcsolatok kialakítása terén.
  3. Képzőművészetek iránt érdeklődő gyermekek felkutatása, nyiladozó érdeklődésük ápolásának ösztönzése.
  4. Tanulmányi versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás nyújtása, részvállalás a nyertesek díjazásában és jutalmazásában.
  5. Iskolai és nem iskolai szervezésű kulturális, szabadidős programok támogatása (erdei iskolában való részvétel, tanulmányi kirándulások stb.)
  6. Diák sportversenyek szervezésének segítése, a diákok jutalmazása.
  7. Az egyházi nevelésre, a vallásos szellemben történő oktatásra való nyitással a lelki szabadság és az erkölcsi öntudat kibontakoztatása, az emberi méltóság alapfeltételeinek megteremtése.
  8. A fenti célkitűzéseket az alapítvány kuratóriuma az elmúlt években a vállalt kötelezettségek szem előtt tartásával, Isten segítségével, valamint az iskola iránt rokonszenvezők támogatásával, sikerrel teljesítette.

Kérjük a ceglédi és kőröstetétleni, kedves anyukákat, apukákat, keresztszülőket, nagyszülőket, ismerősöket, a református gyülekezetek tagjait és mindazokat, akik a fenti célokkal egyetértenek, 2016-ben is ajánlják fel személyi jövedelemadójuk 1%-át az Alapítványunk részére, hogy továbbra is támogatni tudjuk óvodás és iskolása gyermekeink programjait.


APEH (NAV) adószámunk: 19185590-1-13

Minden támogatást tisztelettel kérünk, és köszönettel elfogadunk.

 


Istvánfi Károly

Kuratóriumi elnökFrissítve: 2015.10.21.

Copyright 2006-2018 Református Általános Iskola Kőröstetétleni Tagintézménye design by © Ceglédinfo
| A látogatók száma 2009.03.23-tól összesen: 128144 | Ebben a hónapban: 633 | Ma: 9 | jelenleg: 4 | Statisztika |